Man & Mouse


Vårt mål är att välja system där kunden själv kan ta över efter hand - vi gör det tunga & krångliga jobbet i början. Sedan tar kunden över.

Vi försöker alltid hitta prisvärda, effektiva och lättanvända lösningar. Med över 30 års erfarenhet inom systemuteckling, framförallt inom grafisk industri, har vi ofta hittat bättre lösningar till en bråkdel av priset för rådande produkter.

Kontakt

Man & Mouse ligger i Kållered, söder om Göteborg. Ring eller maila oss för att boka besök.

Adress

Man & Mouse
Bangårdsvägen 25
428 36 Kållered

Telefon

+46 703 233 150
(klicka för att ringa)

Mail

Klicka för att skicka ett mail

 

Man & Mouse


Our goal is to choose systems where the customer can manage themself - we do the heavy & complicated job at the start. Then the customer takes over.

We always try to find affordable, efficient and easy-to-use solutions. With over 30 years of experience in system development, especially in the graphic industry, we have many times found better solutions at a fraction of the price of existing products.

Contact

Man & Mouse is located in Kållered, south of Gothenburg, Sweden. You are very welcome to contact us by email.

Address

Man & Mouse
Bangårdsvägen 25
428 36 Kållered, Sweden

Phone

+46 703 233 150
(tap to call)

Mail

Tap to send a mail