Informationssystem

Databaser för bokning, kataloger, CRM, web

Vi hjälper er att ta fram system för att effektivisera era rutiner. Man & Mouse har mer än 30 års erfarenhet av systemutveckling och informationssystem. Exempel:

  • webshop
  • tidsredovisning
  • ordersystem för almanackor
  • system för dator-utrustning och ekonomi
  • moln-baserad data för appar

 

Database System

Databases for booking, directories, CRM, web

We help you develop the system to streamline your routines. Man & Mouse has more than 30 years of experience in system development and information systems. Examples:

  • webshop
  • time accounting
  • ordering system for calendars
  • systems for computer equipment and echonomics
  • cloud-based data for apps