Skol CD

Systemet är utvecklat för Sjungarna som arbetar med Skol-CD, som liknar skol-foto i sitt upplägg. Man spelar in musik med elever. Föräldrarna beställer CDs med sina barns musik. För att få ekonomi är systemet totalt automatiserat.

Kunden har vidareutvecklat systemet med nya funktioner, koppling till InDesign för CD-layout etc. De har även integrerat systemet med Skype. När det ringer öppnas automatiskt rätt adress om den finns i databasen. Man kan även ringa via Skype från databasen.

Man & Mouse har som mål att välja system där kunden själv kan ta över efter hand.

Funktioner

 • CRM: Införsäljning, historik, statistik
 • eMail-marketing
 • Beställningar via web
 • Adressetiketter skrivs ut per automatik
 • Fakturering automatiserad
 • Betalningspåminnelser per eMail
 • Automatiserat med Skype

Specifikationer

Server: MySQL, PHP
Administration: FileMaker klient
Mail-marketing: DirectMail
Automatisering: AppleScript
Autamatiserad telefoni: Skype och scripts

Mer info

 

No items found.

School Musical CD

The system is developed for Sjungarna who work with School CD, which is similar to school photo in their format. You record music with students. The parents order CDs with their children's music. The system has been fully automated to achieve economy.

The customer has made more developing adding new features, connection to InDesign for CD layout etc. They have also integrated the system with Skype. When it rings, the correct address is automatically opened if it is in the database. You can also call via Skype from the database.

Man & Mouse aims to choose a system where the customer can take over them-self.

Functions

 • CRM: Sales, history, statistics
 • Mail-marketing
 • Orders via web
 • Address labels are printed by automated
 • invoicing automated
 • Payment reminders by eMail
 • Automated with Skype

Specifications

Server: MySQL, PHP
Administration: FileMaker client
Mail marketing: DirectMail
Automation: AppleScript
Automated telephony: Skype and scripts

Mer info

 

No items found.