Websiter

Lättanvänt & effektivt

Vår standardmiljö för Websiter är Webflow. Ett mycket effektivt system som bygger sidor med "Database Publishing". Man matar in text och bild så skapar systemet layouten med mallar.

Vi tar fram layout, struktur och databaser. Ni underhåller själva informationen. Om ni hellre vill, kan vi ta fram hela siten och exportera till ert Web-hotell.

Vi använder system som är smidiga att jobba med vilket håller nere utvecklingskostnader. För speciella behov gör vi websiter från scratch, med html, php, json, javscript & MySQL.

Exempel

 

Websites

Easy to use & efficient

Our default environment for Websites is Webflow. A very efficient system that build pages using "Database Publishing". Input text and image and the system creates the layout using templates.

We produce layout, structure and databases. You maintain the information. If you rather would host the site at your Web host, we can export it there.

We use systems that are flexible to work with, which keeps the development costs down. For special needs we make websites from scratch, with HTML, PHP, JSON, Javascript & MySQL

Example