BeslagsGruppen Website

BeslagsGruppen tillverkar och säljer handtag och lås. Man har säkerhetsklassade produkter som utmärks på siten.

Vi har tagit fram ett web-system där kund själv underhåller i princip all data till siten: text, bild, videos och nedladdningsbara dokument. Dom kan även lägga till nya produktkategorier, material och andra produktegenskaper.

Vårt uppdrag

 • Sitens struktur och layout
 • Material-previews i 3D
 • Bilder för olika typ av handtag
 • Vissa kodade element
 • Framtagning och redigering av diverse bilder

Funktioner

 • Produktkategorier
 • Produktegenskaper som material, typ av handtag
 • Produkter
 • Artiklar
 • Responsiv - mobil, platta, dator
 • Interaktiva 3D-modeller

Specifikationer

System: Webflow
Editering: direkt i web-browser
Framtagen av Man & Mouse, Bosse Nilsson

Mer info

 

BeslagsGruppen Website

BeslagsGruppen manufactures and sells handles and locks. They have security-classified products that are specially marked on the site.

We have developed a web system where the customer themself maintains the data for the site: text, image, videos and downloadable documents. They can also add new product categories, materials and other product features.

Our assignment

 • Site structure and layout
 • Material-previews/images in 3D
 • Pictures for different types of handles
 • Certain coded elements
 • Making and editing various images

Functions

 • Product Categories
 • Product properties such as material, type of handle
 • Products
 • Articles
 • Responsive - mobile, tablet, computer
 • Interactive 3D models

Specifications

System: Webflow
Editing: using a web browser
Developed by Man & Mouse, Bosse Nilsson

Mer info