Våra senaste produkter:

Hälsoappar för din syn

3 appar för att hjälpa dig med din syn utvecklade för Visumetrics och professor Lars Frisén.

 • Celego - En modern syntavla
 • Visual Diorder Atlas - Testa synstörningar gratis
 • Vision Compensatory Training - hjälpmedel efter stroke

Läsakrobaten 2.0

Vår populära app Läsakrobaten  i ny version

 • Träna även på engelska
 • Flera användare kan träna i samma app

Lättskötta websites

Nya websites som är databasdrivna (CMS). Enkelt att lägga till och att uppdatera. Sidor skapas automatiskt.

 • Nilento - Musikstudio. Videos från inspelningar, musik-samples etc
 • BeslagsGruppen - Tillverkare av beslag. Produktdatabas, PDF-instruktioner och ritningar

Our latest products:

Health Apps for Your Vision

3 apps to help you with your vision. Developed for Visumetrics and Professor Lars Frisén.

 • Celego - Modern Near Vision Test
 • Visual Diorder Atlas - Test visual disturbance for free
 • Vision Compensatory Training - Aids after stroke

Reading Acrobat 2.0

Our popular app The Reading Acrobat in a new version.

 • Exercise in English or Swedish
 • Several users can train in the same app

Websites easy to maintain

New database-driven websites (CMS). Easy to add and to update. Pages are created automatically

 • Nilento - Music Studio. Videos from recordings, music samples etc
 • BeslagsGruppen - Manufacturer of handles. Product database, PDF instructions and drawings

 

Block Quote