Läsakrobaten 2.5

iPhone, iPad & Mac  -  Svenska & Engelska  -  Flera användare

Hälsoappar för din syn

3 appar för att hjälpa dig med din syn utvecklade för Visumetrics och professor Lars Frisén.

Lättskötta websiter

Websites som är databasdrivna (CMS). Enkelt att lägga till och att uppdatera. Sidor skapas automatiskt.

Reading Juggler 2.5

iPhone, iPad & Mac  -  English & Swedish  -  Multi-user

Health Apps for Your Vision

3 apps to help you with your vision. Developed for Visumetrics and Professor Lars Frisén.

Websites easy to maintain

Database-driven websites (CMS). Easy to add and to update. Pages are created automatically

 

Block Quote