Visual Disorder Atlas

Har du någon gång haft störningar i din syn? Visual Disorder Atlas är en levande animerad bilderbok över visuella störningar. Appen underlättar och kompletterar verbala beskrivningar av upplevda symptom med hjälp av mer än 40 illustrationer/animationer. Visual Disorder Atlas underlättar exakt kommunikation med medicinska experter.

Funktioner

 • Mer än 40 illustrationer/animationer
 • Bakgrundsbild kan ändras
 • Inställning av hastighet etc
 • Flera varianter för olika illustrationer
 • När illustration ställts in för att matcha synstörning, kan bild sparas för t.ex läkare
 • Nytt i v1.2: app är gratis. Köp i app för samtliga illustrationer

Specifikationer

Programmering: Man & Mouse, Bosse Nilsson
Idé & kund: Visumetrics, professor Lars Frisén

Mer info

 

Visual Disorder Atlas

Have you ever had any disturbances in your vision? Visual Disorder Atlas is a vivid animated picture book of visual disturbances. The app facilitates and completes verbal descriptions of experienced symptoms using more than 40 illustrations / animations. Visual Disorder Atlas facilitates precise communication with medical experts.

Functions

 • More than 40 illustrations / animations
 • Background image can be changed
 • Setting of speed and more
 • Several variants for different illustrations
 • When illustration is set to match visual disturbance, image can be saved for eg doctors
 • News in v1.2: The app is free. Purchase-In-App for all Illustrations

Specifications

Programming: Man & Mouse, Bosse Nilsson
Idea & customer: Visumetrics, Professor Lars Frisén

Mer info