Visual Disorder Atlas

Har du någon gång haft störningar i din syn? Vision Sx är en levande animerad bilderbok över visuella störningar. Appen underlättar och kompletterar verbala beskrivningar av upplevda symptom med hjälp av mer än 40 illustrationer/animationer. Visual Disorder Atlas underlättar exakt kommunikation med medicinska experter.

Funktioner

  • Mer än 40 illustrationer/animationer
  • Bakgrundsbild kan ändras
  • Inställning av hastighet etc
  • Flera varianter för olika illustrationer
  • När illustration ställts in för att matcha synstörning, kan bild sparas för t.ex läkare

Specifikationer

Programmering: Man & Mouse, Bosse Nilsson
Idé & kund: Visumetrics, professor Lars Frisén

Mer info

 

Visual Disorder Atlas

Have you ever had any disturbances in your vision? Vision Sx is a vivid animated picture book of visual disturbances. The app facilitates and completes verbal descriptions of experienced symptoms using more than 40 illustrations / animations. Visual Disorder Atlas facilitates precise communication with medical experts.

Functions

  • More than 40 illustrations / animations
  • Background image can be changed
  • Setting of speed and more
  • Several variants for different illustrations
  • When illustration is set to match visual disturbance, image can be saved for eg doctors

Specifications

Programming: Man & Mouse, Bosse Nilsson
Idea & customer: Visumetrics, Professor Lars Frisén

Mer info