Karl Nelson Orgelbyggeri AB

Karl Nelson tillverkar kyrkorglar och installation dom i kyrkor runt om i Europa. Vi har tagit fram ett WordPress-system där varje installation kan dokumenteras med bilder och musik från orglarna. Kund underhåller själv siten.

Funktioner

  • Flerspråkig website
  • Audio-spelare
  • Tagit fram layout samt hantering av musik-uppspelning
  • Satt in kunden i WordPress
  • Egenutvecklad WordPress-mall

Specifikationer

System: WordPress med diverse pluggar
Framtagen av Man & Mouse, Bosse Nilsson

Mer info

 

Karl Nelson Orgelbyggeri AB

Karl Nelson manufactures church organs and installs them in churches around Europe. We have developed a WordPress system where installations can be documented with pictures and music from the organs. Customer maintains the site themself.

Functions

  • Multilingual website
  • Audio player
  • Created layout and music playback
  • Course in WordPress for the customer
  • Custom WordPress template

Specifications

System: WordPress with plugins
Developed by Man & Mouse, Bosse Nilsson

Mer info