Nilento Website

Nilento spelar in musik i studio, mobilt och live. Deras website innehåller den service dom erbjuder samt många bilder från många av musikerna dom spelat in. Websiten innehåller även exempel på inspelad musik, videos och deras produktionsbolag Nilento Records.

Vårt uppdrag

 • Sitens struktur och layout
 • Databaser för album, bildgalleri etc
 • System för musikexempel
 • Uppspelning av audio-exempel från produktioner
 • Ikoner

Funktioner

 • Bildgalleri, grupperade i kategorier
 • Kund redigerar data som t.ex text & bild
 • Enkelt att lägga till nya videos och ljud
 • Responsive - mobil, platta, dator

Specifikationer

System: Webflow
Editering: direkt i web-browser
Framtagen av Man & Mouse, Bosse Nilsson

Mer info

 

Nilento Website

Nilento records music in their studio, mobile and live. Their website contains the services they offer as well as many pictures from many of the musicians they recorded. The site also contains examples of recorded music, videos and their production company Nilento Records.

Our assignment

 • Site structure and layout
 • Database for albums, picture gallery etc.
 • System for musical examples
 • Playback of audio samples from productions
 • Icons

Functions

 • Image gallery, grouped into categories
 • Customer edit the data such as text & image
 • Easy to add new videos and sounds
 • Responsive - mobile, tablet, computer

Specifications

System: Webflow
Editing: using a web browser
Developed by Man & Mouse, Bosse Nilsson

Mer info