Nilcon Engineering

Nilcon utvecklar produkter utifrån egna uppfinningar. Siten består av två delar:

  • Innovationer
  • Mekaniskt verkstad

Funktioner

  • Presentationer/animationer med HTML5
  • Video-presentation
  • PDF-rapporter och artiklar

Specifikationer

System: Adobe Muse
HTML5-animationer: Tumult Hype
Framtagen av Man & Mouse, Bosse Nilsson

Mer info

 

Nilcon Engineering

Nilcon develops products based on its own inventions. The site consists of two parts:

  • Innovations
  • Mechanical workshop

Functions

  • Presentations / animations with HTML5
  • Video presentation
  • PDF reports and articles

Specifications

System: Adobe Muse
HTML5 animations: Tumult Hype
Developed by Man & Mouse, Bosse Nilsson

Mer info