Nilton

NILTON tillverkar och säljer notställ och tillbehör. Vi har byggt deras website samt WebShop. Dom kan redigera våda delarna själva.

Funktioner

  • Enkel redigering av Website
  • Enkel hantering av Webshop
  • Flerspråkig site och webshop
  • Animerade instruktioner
  • Mångder av högkvalitativa 3D-bilder över deras produkter

Specifikationer

System: Adobe Muse
HTML-animationer: Tumult Hype
Framtagen av Man & Mouse, Bosse Nilsson

Mer info

 

Nilton

NILTON manufactures and sells music stands and accessories. We have built their website and WebShop. They can edit both parts themselves.

Functions

  • Easy editing of the website
  • easy managing of the web-shop
  • Multilingual website and web-shop
  • Animated Instructions
  • Lots of high quality 3D images of their products

Specifications

System: Adobe Muse
HTML animations: Tumult Hype
Developed by Man & Mouse, Bosse Nilsson

Mer info