Parallellpublicering

Detta projekt är innan Man&Mouse tid. Vi ansvarade för de system-arkitektur, layout- och export-funktioner och programmering av av publicering till papper och web. Exakt samma data används för olika media. Kataloger skapas helautomatiskt.

Parallelpublicering pratar många om, men väldigt få erbjuder något som detta system.

Allt i systemet bygger på "stilar". Då blir det mycket enkelt att göra övergripande förändringar av layout och form. Man kan också sätta upp stilar för att filtrera, sortera och gruppera data. Som exempel kan samma data används för att generera prislista eller en katalog.

Funktioner

 • All katalogdata registreras i databas
 • Layout sätts upp direkt i databasen.
 • Layout för resp media eller produkt
 • Output på web, tryck/papper etc
 • Äkta Parallell Publicering
 • Exakt samma data för alla media
 • Kataloger skapas helautomatiskt

Specifikationer

Server: Microsoft SQL
Publicering, tryck: FrameMaker

Mer info

 

No items found.

Parallel Publishing

This project is before Man & Mouse's time. We were responsible for the system architecture, layout, export functions and programming of publishing to paper and web. Exactly the same data is used for different media. Catalogs are created completely automatically.

Parallel publishing is talked about a lot, but very few offer something like this system- data os only stored once.

Everything in the system is based on "styles". Then it becomes very easy to make overall changes in layout and form. You can also set up styles to filter, sort and group data. For example, the same data can be used to generate price list or a catalog.

Functions

 • All catalog data is recorded in the database
 • Layout is set up directly in the database
 • Layout for respective media or product
 • Output on the web, print / paper etc.
 • Genuine Parallel Publishing
 • Exactly the same data for all media
 • Catalogs are created fully automatically

Specifications

Server: Microsoft SQL
Publishing for print: FrameMaker

Mer info

 

No items found.