Fuktskadebesiktning

Systemet dokumenterar fuktskador. Det görs på plats med iPad. Ritningar skapas på plats, bilder tas med iPad. Lagring sker direkt i molnet och man kan  arbeta vidare med besiktningen på kontoret.

Funktioner

  • Ta foton med iPads kamera
  • Underskrift direkt på iPad
  • Central lagring/server
  • Skapa fuktskade-ritningar med iPad
  • Snygga PDF-rapporter

Specifikationer

System: FileMaker iOS, FIleMaker Server
Utveckling: Man & Mouse
CAD-mallar och symboler: Man & Mouse

Mer info

 

No items found.

Moisture damage inspection

The system documents moisture damages. It is done on site with the iPad. Drawings are created on site, pictures are taken with the iPad. Storage is done directly in the cloud and you can continue with the inspection in the office.

Functions

  • Take photos with iPads camera
  • Signature directly on iPad
  • Central storage / server
  • Create moisture-proof drawings with iPad
  • Beautiful PDF reports

Specifications

System: FileMaker iOS, FIleMaker Server
Development: Man & Mouse
CAD templates and symbols: Man & Mouse

Mer info

 

No items found.