Sevärt Databas System

Med Statens fastighetsverk app Sevärt hittar du slott, borgar och fyrar i Sverige. Vi utvecklat ett system där kund kan redigera data som hämtas online av appar för iOS och Android.

Stor hänsyn har tagits till att apparna skall fungera även utan internet. Detta pga att många turister använder appen och då dom besöker Sverige inte alltid har tillgång till internet. T.ex så laddas nyheter och annonser ner i förväg till apparna och visas endast då de är aktuella.

Funktioner

 • Kund redigerar data i smidig databas
 • Flerspråkig
 • Nyheter och annonser laddas ner i förväg
 • Förhandsvisning GPS-position på karta
 • Förhandsvisning av web-länkar
 • Sökbara meta-data hanteras i databas
 • Minimering av datatrafik för appar
  Endast ändrad data laddas ner

Specifikationer

System: FileMaker-server, PHP, JSON
Programmering & systemdesign: Man & Mouse, Bosse Nilsson
Kund: Statens Fastighetsverk, Sturm & Drang

Mer info

 

Sevärt Database System

With the "Sevärt" app you will find castles, castles and lighthouses in Sweden. We have developed a system where the customer can edit the data that is collected online by apps for iOS and Android.

Great consideration has been given to the fact that the apps will work even without the internet since tourists may not have internet access. For example, news and ads are downloaded in advance to the apps and only appear when they are up to date.

Functions

 • Customer edit data in an easy-to-use database
 • Multilingual
 • News and ads is downloaded in advance
 • Preview GPS position on map
 • Preview of web links
 • Searchable meta-data is managed in database
 • Minimization of data traffic for apps
  Only modified data is downloaded

Specifications

System: FileMaker server, PHP, JSON
Programming & system design: Man & Mouse, Bosse Nilsson
Customer: Statens Fastighetsverk, Sturm & Drang

Mer info