Meeting Maker

För Shipgaz har vi utvecklat Meeting Maker för den årliga mässan inom tung sjöfart. Besökare och utställare kan boka möten med varandra samt boka seminarier. Systemet matchar så många möten som möjligt mellan företagen utifrån ett antal algoritmer.

Systemet skickar besökbrickor och scheman i PDF per mail.

Funktioner

  • Deltagaren önskar möten via web
  • Systemet matchar möten automatiskt
  • Schema med möten skickas per mail
  • Besöksbrickor med företagets logo

Specifikationer

System: FileMaker Server
Programmering & systemdesign: Man & Mouse, Bosse Nilsson
Kund: Sjöfartstidningen/Shipgaz

Mer info

 

No items found.

Meeting Maker

For Shipgaz, we have developed Meeting Maker for the annual trade fair in heavy shipping. Visitors and exhibitors can book meetings with each other and also book seminars. The system matches as many meetings as possible between the companies based on a number of algorithms.

The system sends visit tags and schedules in PDF by mail.

Functions

  • The participant requests meetings via the web
  • The system automatically matches meetings
  • Schedule with meetings are sent by mail
  • Visit badges with company logo

Specifications

System: FileMaker Server
Programming & system design: Man & Mouse, Bosse Nilsson
Customer: Shipping / Shipgaz

Mer info

 

No items found.