3D

Vi skapar 3D-modeller t.ex av era produkter för att generera fotorealistisa bilder eller animationer.

3D poster

Den röda logon nedan är "renderad" med extrem upplösning (30000x6400 pixels) och monterad bakom en glasskiva i Nilento Studios Lounge.

3D produktbilder

Bilderna är renderade från kundens modeller samt modeller framtagna av oss. De används för web och trycksaker. Klicka här för fler bilder på NILTONs website.

3D konceptbilder

Vid utveckling av en produkt, kan vi framställa fotorealistiska bilder för presentation. Animationer kan tas fram för att visa hur produkten är tänkt att användas.

Funktioner

  • Belysning på ett exakt sätt
  • Illustrera produkter med olka material
  • Animera, visa funktionalitet

Specifikationer

3D-mjukvara: Cinema 4D m.fl
Video-redigering: DaVinci Resolve samt Final Cut Pro X

Mer info

 

No items found.

3D

We can create 3D models of your products to generate photo-realistic images or animations.

3D poster

The red logo below is rendered with extreme resolution (30000x6400 pixels) and mounted behind a glass slab in the Nilento Studios Lounge.

3D product images

The pictures are rendered from the customer's models as well as models produced by us. They are used for web and printed matter. Click here to see more 3D images on NILTON's website.

3D concept images

When developing a product, we can produce photo-realistic images for presentation. Animations can be created to show how the product is intended to be used.

Functions

  • Accurately lighting
  • Illustrate products with different materials
  • Animate, show functionality

Specifications

3D software: Cinema 4D and others
Video editing: DaVinci Resolve and Final Cut Pro X

Mer info

 

No items found.