3D för Web

För web kan vi skapa interaktiva 3D-modeller där användaren kan vrida och zooma i bilden. Den kan även vara animerad för att visa funktionalitet.

Funktioner

  • Interaktiv panorering, rotation och zoom
  • Animera, visa funktionalitet

Specifikationer

3D-mjukvara: Cinema 4D m.fl

Välj en interaktiv 3D-modell

Mer info

 

3D for the Web

For the web, we can create interactive 3D models where the user can rotate and zoom in the image. It can also be animated to show functionality.

Functions

  • Interactive panning, rotation and zoom
  • Animate, show functionality

Specifications

3D software: Cinema 4D and others

Select an interactive 3D model

Mer info