Animationer

För web tar vi fram animationer med HTML5. Vi tar även fram animationer i 3D. Nedan är några exempel på saker vi tagit fram.

Funktioner

  • HTML5 interaktiva animationer
  • Högupplösta 3D-animationer (video)
  • Framtagning av grafiskt material samt bildredigering

Specifikationer

Web-animationer: Tumult Hype
3D-animationer: Cinema 4D, t.ex som video H264/H265

Mer info

 

Animations

For web we develop animations with HTML5. We also produce animations in 3D. Below are some examples of things we have created.

Functions

  • HTML5 interactive animations
  • High-resoluted 3D animations (video)
  • Production of graphic material and image editing

Specifications

Web animations: Tumult Hype
3D-animations: Cinema 4D, i.e as video H264/H265

Mer info