Apples kontorsprogram

Apples Office-paket. Ordbehandling, layout, presentation, kalkyl. Skapa fantastiska presentationer, dokumentation, etiketter, broschyrer. Från nybörjare till avancerat användande.

Funktioner

Specifikationer

 • Hur jobba mot Microsoft Office
 • Pages - textbunden layout
 • Pages - fri layout
 • Numbers-kalkyler i Pages
 • PDF-export till kund
 • Rita egna objekt
 • Ställa färger i bilder

Mer info

 

No items found.

Apple office applications

Apple Office suite. Word processing, layout, presentation, spreadsheet. Create great presentations, documentation, labels, brochures. From beginner to advanced use.

Functions

Specifications

 • How to work with Microsoft Office
 • Pages - text-bound layout
 • Pages - free layout
 • Numbers spreadsheets in Pages
 • PDF export to customer
 • Draw custom objects
 • Set colors in images

Mer info

 

No items found.