Avancerad Apple Keynote

En djupdyking i Keynote. Denna kurs anpassas efter behov. T.ex hur man animerar i Keynote.

Funktioner

 • Mallar 
 • Objekt, inställningar
 • Övergångar
 • Timing
 • Animation
 • Ljud
 • Bild-format, rekommendationer
 • Rita, inbyggda objekt
 • Maska bilder, ställa färg etc

Specifikationer

Mer info

 

No items found.

Avancerad Apple Keynote

A deep dive into the Keynote. This course is adapted as needed. For example, how to animate in Keynote.

Functions

 • Templates
 • Objects, settings
 • Transitions
 • Timing
 • Animation
 • Sound/audio
 • Image formats and recommendations
 • Drawing, built-in objects
 • Mask images, set color etc

Specifications

Mer info

 

No items found.