Besiktningsapp

Besiktningsapp är till för att underlätta vardagligt arbete inom fastigheter med protokoll för besiktning, service, media-avläsning och rapportering.  Designad från scratch för att funka på på iPad fullt ut - dina fingrar är fokus.

Med appen ersätts inte bara pappersvarianter, utan den gör arbetet snabbare, exakt och roligare. Alla formulär samlade på ett ställe för redigering eller distribution.

Funktioner

 • Ta foton med iPads kamera
 • Underskrift med finger/iPad-penna
 • PDF-formulär per eMail
 • Utskrift av formulär
 • Egen logotype på formulär
 • Arkiv. Varje dokument kan namnges
 • Formulär: OVK, Lägenhetsbesiktning, Luftflöde,
  Checklista ventilation, Media-avläsning, Åtgärdslista

Specifikationer

Programmering, arkitekur: Man Mouse, Bosse Nilsson
Kund: Tommy Larsen

Mer info

 

Besiktningsapp (inspection app)

Besiktningsapp (inspection app) is designed to facilitate everyday work in real estate with protocols for inspection, service, media reading and reporting. Designed from scratch to work on iPad fully - your fingers are in focus.

Not only does the app replace paper variants, but it makes work faster, more accurate and more fun. All forms collected in one place for editing or distribution.

Functions

 • Take photos with iPad camera
 • Signature with the finger or an iPad pen
 • PDF export per eMail
 • Printing of forms
 • Custom logo on forms
 • Archive. Each document can be named
 • Forms: OVK, Apartment inspection, Air flow,
  Ventilation checklist, Media reading, Task list

Specifications

Programming, architectural course: Man Mouse, Bosse Nilsson
Customer: Tommy Larsen

Mer info