Digital bild- och ljudteknik

Ett kompendium ("Att arbeta digitalt") som använts på multimedia-skola för att lära sig om detta ämne. Jämförelse mellan bild och ljud gör det mycket enklare att förstå vad olika digitala effekter gör.

Funktioner

Specifikationer

 • Bit & Byte, 8, 16, 24-bitar
 • Dynamisk signalförhållande och antal bits
 • Sampling
 • Jämförelse analog & digital, för och nackdelar
 • Dithering
 • Beräkna minnesåtgång
 • Lagring och digitala anslutningar
 • Komprimering
 • Equalizer - jämför med ljud och bild
 • Konvertering och kvalitet
 • Ljudformat
 • Signalformat
 • Att välja system & verktyg
 • Praktiska tips

Mer info

 

No items found.

Digital imaging and audio technology

A compendium ("Working digitally") used at a multimedia school to learn about this subject. Comparison between image and sound makes it much easier to understand what different digital effects do.

Functions

Specifications

 • Bit & Byte, 8, 16, 24-bit
 • Dynamic signal ratio and number of bits
 • Sampling
 • Comparison analogue & digital, pros and cons
 • Dithering
 • Calculate memory consumption
 • Storage & digital connections
 • Compression
 • Equalizer - compare with audio & video
 • Conversion & quality
 • Audio format
 • Signal format
 • How select system & tools
 • Practical tips

Mer info

 

No items found.