Fameco Group

För Fameco tog vi fram en iPad-app i form av en Apple Keynote-presentation då det passade bättre och blev mer kostnadseffektivt.

Funktioner

  • Fungerar som en app
  • Meny-system för enkel navigation
  • Kund kan själv uppdatera "appen"
  • Innehåller video/film

Specifikationer

System: Apple Keynote presenttion
Utvecklad av Man & Mouse, Bosse Nilsson

Mer info

 

No items found.

Fameco Group

For Fameco, we created an iPad app in the form of an Apple Keynote presentation since it suited better and offered a better price.

Functions

  • Works as an app
  • Menu system for easy navigation
  • Customer can update the "app" themself
  • Contains video / movie

Specifications

System: Apple Keynote presentation
Developed by Man & Mouse, Bosse Nilsson

Mer info

 

No items found.