Healthy Heroes

Motion som ett spel. Samla poäng genom att springa, gå, träna på gym. Du väljer en karaktär och ett lag som sedan kämpar mot varandra. Samlar poäng när du motionerar.

Funktioner

  • Online game
  • GPS används för att mäta distans
  • Söker platser med Google Places
  • Visar resultat på Facebook
  • Inbyggd chat

Specifikationer

Programmering iOS: Man & Mouse
Programmering Android: David
Layout och grafik: Warmbreeze Studios AB
Idé & kund: Warmbreeze Studios AB, Stena Center/Chalmers

Mer info

 

No items found.

Healthy Heroes

Exercise as a game. Collect points by running, walking, exercising at the gym. You choose a character and a team that then fight against each other. Collect points when you exercise.

Functions

  • Online game
  • GPS used to measure distance
  • Searching for places with Google Places
  • Displaying results on Facebook
  • Built-in chat

Specifications

Programming iOS: Man & Mouse
Programming Android: David
Layout and graphics: Warmbreeze Studios AB
Idé & customer: Warmbreeze Studios AB, Stena Center / Chalmers‍

Mer info

 

No items found.