Just A Mirror

Äntligen en iPhone-spegel som funkar! Glöm alla dåliga försök till en spegel. Grymt enkel att använda. Starta - spegla dig - stäng av!

Funktioner

Specifikationer

Tekniska data

Krav: iPhone 4 (front kamera krävs)

Programmering

Man & Mouse, Bosse Nilsson

Bilder & idé

Karl Nilsson, Lucas Eliasson

App i egen regiMer info

 

No items found.

Just A Mirror

Finally an iPhone mirror that works! Forget all the bad attempts at a mirror. Extremely easy to use. Start - mirror yourself - switch off!

Functions

Specifications

Technical data

Requirements: iPhone 4 (front cam)

Programming

Man & Mouse, Bosse Nilsson

Images & idea

Karl Nilsson, Lucas Eliasson

Mer info

 

No items found.