Layout

Nedan är några exempel på trycksaker vi tagit fram:  CD- och DVD-omslag, broschyrer, logotyper, affischer m.m. Distribution som tryck-original eller som PDF för t.ex Web. Vi har även långårig erfarenhet av stora katalogproduktioner och system kring detta.

CD- och DVD-layout, broschyrer

Vi framställer original för CD- och DVD. Bilder ses över och förbättras vid behov. Nedan några exempel på trycksaker vi gjort.

Funktioner

Specifikationer

Mer info

 

No items found.

Layout

Below are some examples of products we have created: CD and DVD covers, brochures, logos, posters and more. Distribution as print original or as PDF for eg Web. We also have huge experience in large catalog production and systems around this.

CD and DVD layout, brochures

We produce originals for CD's and DVD's. Images are reviewed and improved as needed. Below are some examples of products we made.

Functions

Specifications

Mer info

 

No items found.