MultiBit

Multibit är en app i den nya medicinska eran. Patienten utför själv regelbundet ett avancerat syntest. Den mäter problem i "gula fläcken" (makula). Resultatet skickas från appen till en databas där läkare kan använda resultaten för att styra klinikbesök och behandling på bästa sätt.

Apples högupplösta Retina-skärmar är ett krav för denna app, då prickarna i de siffror som byggs måste vara väldigt små.  Med en Retina skärm är dom under 1/10 mm (bild nedan visar förstora punkter för att förtydliga).

Appen är CE-märkt och finns nu på AppStore, men vi har ingen länk då appen kräver ett patient-konto för att kunna användas.

Metoden är utvecklad av professor Lars Frisén, Visumetrics.  Se mer info.

Högupplöst skärm

Högupplöst (Retina) skärm krävs för att visa extremt små pixels. Siffer-bilden är förstorad för att illustrera.

Not ang AppStore

Denna app finns ej allmänt tillgänglig på AppStore utan distribueras till patienter under läkarkontroll.

Funktioner

  • Utför avancerat syntest
  • Röst in- och uppspelning
  • Rapport skickas till en databas

Specifikationer

För: iPhone, iPod Touch, iPad med iOS 7-
Programmering, layout : Man & Mouse
Idé & kund: Visumetrics

Mer info

 

No items found.

MultiBit

Multibit is an app in the new medical era. The patients regularly performs an advanced synthesis test by themself. It measures problems in the "yellow spot" (macula). The result is sent from the app to a database where doctors can use the results to best guide clinic visits and treatment. With a Retina screen they are below 1/10 mm (picture below shows enlarge points to clarify). The app is CE marked and is now available on AppStore, but we have no link as the app requires a patient account to be used. The method was developed by Professor Lars Frisén, Visumetrics. More info.

High resolution screen

High Resolution (Retina) screen is required to display extremely small pixels. The digit image is enlarged to illustrate.

Note re AppStore

This app is not widely available on AppStore but is distributed to patients under medical supervision.

Functions

  • Perform an advanced vision test
  • Voice voice recording and playback
  • Report is sent to a database

Specifications

For: iPhone, iPod Touch, iPad with iOS 7-
Programming, layout: Man & Mouse
Idea & customer: Visumetrics

Mer info

 

No items found.