MultiTimer

Lithells multitimer är ett digitalt grillverktyg som hjälper dig att få alla ingredienser du lägger på grillen färdiga exakt samtidigt. Speciellt nyttig är den för dig som gör en asado och ska lägga på massor av olika saker med olika grilltid på grillen.

Funktioner

  • Färdiga grill-förslag (Asados)
  • Finjustera grilltid
  • Timer meddelar att vända
  • Kund redigerar recept online
  • Appen uppdaterar recept online

Specifikationer

Tekniska data: iPhone, iOS 3.1.2-5, Retina / Android: 1.6-
Programmering: iPhone: Man & Mouse / Android: Anyro
Layout och grafik: GOSS Reklambyrå
Idé & kund: GOSS Reklambyrå / Lithells

Mer info

 

No items found.

MultiTimer

Lithell's multitimer is a digital grill tool that helps you get all the ingredients you put on the grill ready at the same time. Especially useful is the one for you who make an asado and should put on lots of different things with different grilling time on the grill.

Functions

  • Build-in grill suggestions (Asados)
  • Fine tune barbecue time
  • Timer announces when to turnover
  • Customer edits the recipies online
  • App updates online recipes

Specifications

Technical data: iPhone, iOS 3.1.2-5, Retina / Android: 1.6-
Programming: iPhone: Man & Mouse / Android: Anyro
Layout and graphics: GOSS Advertising Agency
Idea & Customer: GOSS Advertising Agency / Lithells

Mer info

 

No items found.