Presentationer

Vi tar fram presentationer i HTML5, Keynote och PowerPoint. I arkivet finns även Flash. Distribution kan ske via Web, dator, iPhone/iPad, DVD eller video i valfritt format. Presentationer kan innehålla ljud, video och animationer. Vi kan hjälpa er ta fram en mall eller göra hela presentationen.

Presentation som app

För Fameco tog vi istället för en iPad-app fram en Keynote-presentation då det passade och betydde ett bättre pris.

  • Fungerar som en app
  • Meny-system för enkel navigation
  • Kund kan själv uppdatera "appen"
  • Innehåller video/filmer

Keynote för HD-TV

För Nilcon Enginerring AB har vi tagit fram ett antal presentationer. De innehåller animationer, videos och ljud. Kund kan själv redigera presentationen i de mallar vi byggt.

Mässpresentation och animation

För Gloi tog vi fram 3D-rendering av deras produkt "ALiSENSOR" samt en animering av hur den används. Detta för självgående presentation på mässa.

Självgående presentation för mässa

För Caparol tog vi för ett bra tag sedan, då Flash var på tapeten, fram en presentation för att rulla på mässor. Se skärmdumpar nedan.

Funktioner

Specifikationer

Mer info

 

No items found.

Presentations

We produce presentations in HTML5, Keynote and PowerPoint. The archive also contains Flash. Distribution can be done via Web, computer, iPhone / iPad, DVD or video and more. Presentations can include audio, video and animations. We can help you develop a template or make the whole presentation.

Presentation as an app

For Fameco, instead of an iPad app, we created a Keynote presentation when it suited better and meant a better price.

  • Works as an app
  • Menu system for easy navigation
  • Customer can update the "app" them-self
  • Contains videos / movies

Keynote for HD-TV

For Nilcon Engineering AB, we have produced a number of presentations. They contain animations, videos and sounds. Customers can edit the presentation themselves with the templates we built.

Trade show presentation and animation

For Gloi we developed 3D rendering of their product "ALiSENSOR" and an animation of how it is used. This is for automatic presentation at a fair.

Automatic presentation for fair

For Caparol we made a presentation a while ago, when Flash was on the wallpaper, a presentation for running at fairs. See screenshots below.

Functions

Specifications

Mer info

 

No items found.