Punkapp

Hjälper Göteborgs cyklister att hitta luftpumpar och serviceställen. Nu finns även uthyrningsplatser för Styr&Ställ hyr-cyklar.

Funktioner

 • GPS används för att mäta distans
 • Visar närmsta cykelservice-ställen
 • Platser för Styr&Ställ hyr-cyklar
 • Se info om platsen på karta
 • Kund redigerar nyheter online
 • Appen uppdaterar nyheter online
 • Platser uppdateras över internet

Specifikationer

Programmering iOS: Man & Mouse
Programmering Android: Acando
Layout och grafik: Sturm & Drang Reklambyrå
Idé & kund: Sturm & Drang Reklambyrå
Trafikkontoret Göteborg

Mer info

 

No items found.

Punkapp

Helps Gothenburg cyclists to find air pumps and service points. Now there are also rental places for "Styr & Ställ" rent-bikes.

Functions

 • GPS used to measure distance
 • Show nearest bicycle service locations
 • Locations for "Styr & Ställ" rent-bikes
 • See information about the location on the map
 • Customer edits news online
 • App updates news online
 • Locations are updated over the internet

Specifications

Programming iOS: Man & Mouse
Programming Android: Acando
Layout and Graphics: Sturm & Drang Advertising Agency
Idea & Customer: Sturm & Drang Advertising Agency
Trafikkontoret Göteborg

Mer info

 

No items found.