Retrotimer

Enkel och stilren. Designad för matlagning men användbar i en mängd andra sammanhang. Utvecklad i Apple anda - lättanvänd och exakt med användaren i fokus. En app i egen regi.

Funktioner

  • Ställ in tid genom att snurra reglaget
  • Olika teman
  • Riktigt äggklockljud

Specifikationer

Layout, idé och grafik: Magnus Andersson
Programmering: Man & Mouse, Bosse Nilsson

Mer info

 

No items found.

Retro Timer

Simple and classy. Designed for cooking but useful in a variety of other contexts. Developed in the Apple spirit - easy to use and precise with the user in focus.

Functions

  • Set time by turning the slider
  • Various Themes
  • Real egg bell sound

Specifications

Layout, idea and graphics: Magnus Andersson
Programming: Man & Mouse, Bosse Nilsson

Mer info

 

No items found.