Sms-biljett

Med appen kan man köpa biljetter via SMS.
Områden och priser uppdateras online.
De senaste 5 valen finns i lista för att enkelt kunna repetera köp.

Funktioner

  • Online uppdaterar områden/priser
  • Skickar beställning via SMS
  • Kommer ihåg senaste 5 köpen

Specifikationer

Programmering iOS: Man & Mouse
Programmering Android: Anyro
Layout och grafik: Västtrafik, Forsman & Bodenfors
Idé & kund: Västtrafik samt Forsman & Bodenfors

Mer info

 

No items found.

Sms-biljett (ticket)

With the app you can buy tickets via SMS.
Areas and prices are updated online.
The last 5 choices are in the list to easily repeat purchases.

Functions

  • Online updates of areas / prices
  • Sending the order by SMS
  • Remember the last 5 purchases

Specifications

Programming iOS: Man & Mouse
Programming Android: Anyro
Layout and graphics: Västtrafik, Forsman & Bodenfors
Idea & customer: Västtrafik and Forsman & Bodenfors

Mer info

 

No items found.