Touchup Studio

Jobba med bilder på ett nytt och roligt sätt. Välj en effekt och smeta eller skaka in den i din bild. Släpp loss skaparen i dig! Avancerad (men lättanvänd) teknik för att rita som vi inte sett i någon annan app.

Funktioner

  • Redigera med en mängd olika effekter
  • Smeta in effekter
  • Skaka in effekter. Lutning avgör hur

Specifikationer

Programmering & kompletterande idéer: Man & Mouse, Bosse Nilsson
Layout, idé och grafik: Karl Nilsson, Lucas Eliasson

App i egen regi

Mer info

 

No items found.

Touchup Studio

Work with pictures in a new and fun way. Choose an effect and smudge or shake it into your image. Let go of the creator in you! Advanced (but easy to use) technique for drawing that we haven't seen in any other app.

Functions

  • Edit with a variety of effects
  • Smudge effects
  • Shake effects: the angle determines how

Specifications

Programming & Supplementary Ideas: Man & Mouse, Bosse Nilsson
Layout, idea and graphics: Karl Nilsson, Lucas Eliasson

Mer info

 

No items found.