Trampoline Placer

Se hur olika studsmattor passar i din trädgård innan du köper en.  Välj studsmatta, rikta kameran mot din trädgård, ta ett foto.

Funktioner

  • Vald studsmatta kan flyttas direkt i kameran
  • Placera & skala produkt
  • Mini-produktkatalog
  • Publicering till Facebook

Specifikationer

Språk: Svenska, Norska, Danska, Tyska, Engelska
Programmering: Man & Mouse, Bosse Nilsson
Idé, layout & kund: Studsexperten

Mer info

 

No items found.

Trampoline Placer

See how different trampolines fit in your garden before you buy one. Choose the trampoline, aim the camera at your garden, take a photo.

Functions

  • Selected trampoline can be moved directly into the camera
  • Place & scale product
  • Mini product catalog
  • Publication to Facebook

Specifications

Languages: Swedish, Norwegian, Danish, German, English
Programming: Man & Mouse, Bosse Nilsson
Idea, layout & customer: Stud expert

Mer info

 

No items found.