Visualisering

Med 3D kan bilder och animationer tas fram innan, eller i samband med produktutveckling. Dessa används vid införsäljning av nya idéer eller för att utvärdera olika produktvarianter.

Funktioner

  • Ritning kan importeras från olika CAD-program
  • Visualisera produkt med olika material
  • Visa från olika vinklar och i olka miljöer
  • Animera för att visa funktionalitet

Specifikationer

3D-mjukvara: Cinema 4D m.fl
Filformat: import av en mängd olika CAD-format

Mer info

 

No items found.

Visualization

With 3D, images and animations can be created before, or in connection with, product development. These are used when selling new ideas or to evaluate different product variants.

Functions

  • Drawing can be imported from various CAD applications
  • Visualize product with different materials
  • View from different angles and in different environments
  • Animate to show functionality

Specifications

3D software: Cinema 4D and others
File format: import of a variety of CAD formats

Mer info

 

No items found.