Läsakrobaten

Lär dig läsa på ett kul sätt. Läsakrobaten är framtagen tillsammans med Läxproffs Göteborg. Appen är grundad på dagens pedagogik om läsinlärning med ord från barnens egna ordförråd. Man tränar två bokstäver åt gången och lär sig läsa genom att ljuda ihop korta ord men också genom den s.k. ordbildmetoden.

I appen finns olika slags spel, t.ex bingo och memory samt olika typer av pussel.

Bilderna som är framtagna speciellt för appen gör övningarna konkreta och roliga. De är fantasifulla och älskade av barnen som använt appen.

Animerad hjälp med röst gör appen lättanvänd. Allt för att den ska hjälpa ditt barn att lära sig läsa på ett roligt och framgångsrikt sätt!

Funktioner

 • Bokstav & bild
 • Bilda ord
 • Memory
 • Bingo
 • Rim

Nytt i version 2.5

 • Nu även för Mac-datorer
 • Ny överskikt för alla övningar
 • Flera användare i samma app
 • Förutom svenska även engelska

Specifikationer

Idé och partner: Lena Levin, Läxproffs Göteborg
Bilder: Josefin Persdotter
Programmering, arkitektur, layout, musik & app-grafik: Bosse Nilsson, Man & Mouse

Mer info

 

Reading Juggler

Learn to read in a fun way. Reading Juggler is developed together with Läxproffs who helps kids to catch up in school. The app is based on today's pedagogy of learning how to read with words from the children's own vocabulary. You practice two letters at a time and learn to read by sounding short words together, but also through the so-called word/image method.

The app include different kind of games, such as Bingo and Memory as well as different types of puzzles.

The images, created especially for the app, make the exercises concrete and fun. They are imaginative and loved by the kids who used the app.

Animated help with voice makes the app easy to use. Everything to help your child learning to read in a fun and successful way!

Functions

 • Letter & Image
 • Build Words
 • Memory
 • Bingo
 • Rhyme

News in version 2.5

 • Now also for mac computers
 • New overview of all exercises
 • Multiple users in the same app
 • British, American and Australian English

Specifications

Idea and partner: Lena Levin, Läxproffs Göteborg
Images: Josefin Persdotter
Programming, architecture, layout, music & app-graphics:
Bosse Nilsson, Man & Mouse

Mer info